Aero

Name:Aero - Flugzeugwerke
Ort/Land:Prag / Tschechoslowakei (CSR/CSSR)