AZLK

Name:AZLK - Automobilwerk Leninscher Komsomol, Avtomobilnyj zavod Leninskogo Komsomola
Ort/Land:Moskau / UdSSR (Sowjetunion)